Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.532,27

Διαστάσεις: Π. 90 εκ., Υ. 135 εκ., Β. 68 εκ.
Ονομαστική Ισχύς: 29.000 kcal
Ωφέλιμη Θερμική Έξοδος: 22.330 kcal
Δύναμη Νερού 15.631 kcal
Απόδοση: 77%
Εκπομπές CO: 0,65%
Κατανάλωση Max: 7,17 Kg/ h
Όγκος Θέρμανσης: 560m³
Διάμετρος Εξόδου Καπνού Φ 250
Μέγιστη Πίεση Νερού 1.5 bar
Βάρος: 230 kg