Βούρτσα για καθαρισμό καμινάδας

Χωρίς Φ.Π.Α.: 16,13

Φ12- Φ15- Φ20- Φ25- Φ30
Τιμή βάσει διαμέτρου