– Ονομαστική ισχύς: 14 kW
– μήκος 70εκ
– Απόδοση: 72,4%
– Οι μέσες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO): 0,26%
– Η μέση θερμοκρασία των καυσαερίων: 318 ° C
– Max. ξύλο μήκους: 57 εκ.
– Διάμετρος εξόδου: 200 φ
– Βάρος: 137 kg
– Ρύθμιση της πρωτογενούς εισαγωγής αέρα
– Καύσιμη ύλη: ξύλο
– Θερμαντική ικανότητα περίπου 100-140 τ.μ
– Ενεργειακή κλάση Α
– 10 έτη εγγύηση
– Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 13229
– Πιστοποιητικό CE
– Πιστοποιητικό FLAMME VERTE
– Παραγωγός: salgueda – χύτευση Γαλλία, μοντάρισμα Ισπανία